Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijbewijs G Theoretisch examen

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd op het theorie-examen af te leggen is 16 jaar min 3 maanden.

Verloop van het theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit examenvragen die de reële verkeerssituaties benaderen. De vraag wordt op duidelijke wijze voorgelezen en verschijnt ook op het computerscherm. Tussen 2 of 3 mogelijkheden moet het juiste antwoord gekozen worden. Het examen wordt afgelegd volgens eigen ritme, met maximum 15 seconden antwoordtijd per vraag.

Voor het rijbewijs G zijn er 40 vragen. Om te slagen moet men minimum 33 punten op 40 behalen. Een geslaagd theorie-examen blijft 3 jaar geldig.

Het aantal herkansingen is onbeperkt.

Leerstof voor het theorie-examen

Algemeen

verkeersborden - verkeerslichten - bevoegde personen - voorrang - inhalen - stilstaan en parkeren - richtingsverandering - kruisen - inhalen - gedrag op kruispunten/rotondes - ritsen - plaats op de rijbaan - auto(snel)wegen - overwegen - snelheid - rijbewijs - vervallenverklaring - alcohol - defensief rijgedrag - lichten - overtredingen - elementaire maatregelen bij verkeersongevallen & hulp aan slachtoffers - bewaren van afstand - rijrisico’s i.v.m. verschillende wegomstandigheden - veiligheidseisen m.b.t. het laden van het voertuig / de vervoerde personen - regels voor het milieuvriendelijk gebruik van het voertuig - administratieve documenten - houding t.o.v. ander weggebruikers - mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn - gebruik van veiligheidsgordels, ook de veiligheidsvoorzieningen voor kinderen - veiligheid in tunnels -  ...

Specifiek

 • snelheidsbeperking eigen aan de landbouwtractor en eigen aan de landbouwaanhangwagen
 • zien en gezien worden - gebruik van oranjegele knipperlichten of zwaailichten - kennis van de risico's door de beperking van het gezichtsveld, slipgevaar, aquaplanning, ...
 • documenten i.v.m. het gebruik van het voertuig
 • gevaar van losliggende voorwerpen in de bestuurderscabine
 • kennis van de vereiste categorie van rijbewijs voor het besturen van een bepaald type voertuig in functie van de MTM
 • basiskennis over gebruik, preventie, functie en onderhoud van banden, verbrandingsmotor, reminrichting, koppelingspedaal, stuurinrichting, voorwielaandrijving, preventieve controle van vloeistoffen en vloeistofpeilen ...
 • methoden voor het opsporen van oorzaken en defecten
 • begrippen uit het technische reglement
 • gebruik, werking en aanwezigheid van de signalisatie op het voertuig
 • bijzondere uitrustingen
 • lading van voertuigen
 • slepen

Speciale zittingen voor het theorie-examen - enkel op afspraak

De kandidaten waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen op eigen verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting. De kandidaat levert het bewijs dat hij/zij zich in één van deze gevallen bevindt d.m.v. een getuigschrift of attest van -

 • een centrum voor leerlingenbegeleiding
 • een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
 • een instituut voor buitengewoon onderwijs
 • een centrum voor observatie of begeleiding
 • een centrum voor beroepsoriëntering

Doven en/of spraakgestoorden kunnen het theorie-examen afleggen met een tolk in gebarentaal.
Kandidaten die noch het Nederlands noch het Frans machtig zijn, leggen eveneens het examen af met een beëdigde tolk in het Engels of in het Duits.