Overslaan en naar de inhoud gaan

Klantentevredenheidsenquête - Praktijkexamen rijbewijs

U hebt net uw praktijkexamen rijbewijs achter de rug ... ACT polst naar uw tevredenheid inzake communicatie, onthaal, infrastructuur, het verloop van het examen, enz...

De enquête wordt voorbereid. Momenteel hebben wj geen enquête ter beschikking.
 

 

Minimumnormen inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid

In bijlage vindt u de minimumnormen inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig (Koninklijk besluit van 23 maart 1998).

/sites/default/files/uploads/Medische%20criteria%20NL.pdf

Huurwagens & praktijkexamens

U dient expliciet toelating te hebben in de vorm van een gecertifieerd document van de verhuurder, dat u effectief een praktijkexamen mag afleggen met de huurwagen. Indien u geen formeel document kan neerleggen, zal u de toegang tot het praktijkexamen worden geweigerd.

Beroep aantekenen

Meer informatie met betrekking tot het aantekenen van beroep (enkel mogelijk na 2 onvoldoendes) :

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/rijbewijs-b-rijopleiding-en-examen