Overslaan en naar de inhoud gaan

Kredietklant Autokeuring

Algemeen

Auto Controle & Techniek nv biedt aan bedrijven de mogelijkheid om de betaling van de keuringsvergoedingen te regelen via domiciliëring na ontvangst van een maandelijkse factuur.

Als kredietklant heb je de mogelijkheid om niet meer per voertuig een groen kaartje te ontvangen, maar per maand een lijst (in Excel) van voertuigen die uitgenodigd worden voor de keuring. Op deze manier kan dit eenvoudig worden ingelezen in het pakket voor voertuigbeheer van de klant.

Kredietklanten kunnen bij ACT eveneens een aanvraag indienen om elektronisch hun facturen te ontvangen. Op deze manier vereenvoudigt de administratie.

Voorwaarde

Een minimum van 25 voertuigen die op jaarbasis ter keuring worden aangeboden, geldt als algemene voorwaarde.

Aanvraag kredietklant

Iedere aanvraag wordt individueel behandeld.

Wordt uw aanvraag positief beoordeeld, dan ontvangt u van ons een domiciliëringsformulier dat u ons ondertekend terugstuurt. Van zodra het akkoord van de financiële instelling in ons bezit is, krijgt u van ons de identificatiekaartjes met barcode toegestuurd.

Voor meer info: 02/726.91.52 of info@autocontrole.be

Kredietkaartje

Het kaartje met barcode dient vóór iedere keuring bij het onthaal in de keuringsstations van ACT worden voorgelegd.

Voordelen

1. Een maandelijkse factuur die volgende gegevens bevat

  • Keuringsstation
  • Datum keuring
  • Nummerplaat
  • Chassisnummer
  • Prestatiecode(s)
  • Kwijtschriftnummer
  • Bedrag zonder BTW
  • BTW
  • Totaal te betalen bedrag

Download: PDF prestatiecodes

2. Kwijtschrift

Het kwijtschrift onderaan het keuringsbewijs met de details van de geleverde prestaties blijft aan het keuringsbewijs gehecht en dient voor u als klant als controlemiddel. Het kwijtschrift geldt niet langer als betalingsbewijs (maar kan beschouwd worden als een soort van leveringsbon).

3. Identificatiekaartjes

Werken met identificatiekaartjes met unieke barcode bij het begin van de keuring leidt o.m. een grotere fraudebestendigheid, evenals een uitsluiting van vergissingen bij het inscannen van de barcode van de specifieke kredietklant.