Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijbewijs B

Praktijkexamen

UPDATE 07/01/2022:

 

Om een afspraak te bekomen, dient U zich persoonlijk aan te melden in ons examencentrum.

Afspraken via email of telefoon zijn niet mogelijk.

 

OPGELET:

 • De TPR (Risico Perceptie Test) maakt deel uit van het praktijkexamen. U moet dus voldoen aan alle voorwaarden die vereist zijn voor een praktijkexamen om deze test te kunnen afleggen (stage periode, geldigheid van documenten, EHBO-opleiding, enz.)
 • Betaling kan enkel met BANCONTACT, er wordt geen cash aanvaard.

 

Openingstijden voor het vastleggen van een praktijkexamen:

Van maandag tot en met vrijdag

Vanaf 7u30 tot 12h en 13u30 tot 16h

 

 

Update : 28/02/2021

Voor de risiso-perceptie test : gelieve een afspraak te maken via de groene knop

Voor het praktijkexamen op de openbare weg : 

 

Stap 1:

Indien u in het bezit bent van een voorlopig rijbewijs afgeleverd na  1 november 2018, dient U een opleiding EHBO te volgen vooraleer u kan beginnen aan het praktijkexamen (risico percetietest).1

OPGELET : U dient de opleiding EHBO gevolgd hebben of in het bezit zijn van een vrijstelling om toegang te krijgen tot de risico perceptie test.

Deze opleiding heeft betrekking op de regels inzake het toedienen van de  eerste hulp waaronder de eerste levensbedreigende en niet-levensbedreigende hulp in het wegverkeer.

De EHBO-opleiding is gratis voor alle kandidaten die hun rijbewijsexamen in het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest willen afleggen.

Zodra u geslaagd bent voor het theoretische examen in een Brussels examencentrum, kunt u zich op het online platform van het Rode Kruis aanmelden om het eerste deel, de e-learning, van de opleiding te voltooien.

U zal daarna uitgenodigd worden om deel te nemen aan een praktische drie uur durende vorming, de locatie wordt meegedeeld in uw uitnodigingsbrief.

Hulpverleners, ambulanciers en bepaalde professionals uit de gezondheidszorg kunnen op verzoek een vrijstelling krijgen via dit formulier.

Na afloop van de opleiding zult u dus alle noodzakelijke handelingen en gedragslijnen onder de knie hebben om slachtoffers van een verkeersongeval te kunnen helpen.

Als u de e-learning module van de EHBO-opleiding niet bij u thuis kunt volgen, kan de online opleiding gevolgd worden in de lokalen van het Rode Kruis. Gelieve dan rechtstreeks met het Rode Kruis contact op te nemen om te weten waar en wanneer de lessen doorgaan.

U moet slagen voor uw risisco perceptietest voordat u een afspraak kunt maken voor de praktijktest op de openbare weg.

 

Stap 2:

Om een afspraak te maken en te annuleren, dient U zich persoonlijk aan te melden in ons examencentrum. Afspraken via email of telefoon zijn niet mogelijk.

 

Openingstijden voor het vastleggen van een praktijkexamen:

Van maandag tot en met vrijdag

Vanaf 7u30 tot 12h en 13u30 tot 16h

 

Om u er zich van te verzekeren dat het examen effectief zal doorgaan : 

 • De kandidaat dient de volgende documenten mee te brengen: geldige Belgische identiteitskaart + voorlopige vergunning nog geldig + cursuscertificaat (indien aanwezig)
 • De begeleider dient de volgende documenten mee te brengen : vergunning verkregen voor minstens 8 jaar + Belgische identiteitskaart 
 • Het voertuig : Belgisch kentekenbewijs (bijv. 1AAAA111) + geldige verzekering + geldige technische keuring (indien van toepassing) + Letter "L" vastgeplakt aan de achterkant van het voertuig 

WAARSCHUWING: Voor een voorlopig rijbewijs van 12 maanden en 36 maanden moet de naam van de gids op de achterzijde van het voorlopig rijbewijs worden geschreven en moet een 2e binnenspiegel in de auto worden opgenomen.

Voor alle andere vragen kunt u terecht op de volgende website: www.autocontrole.be

 

UPDATE 14/01/2021:

Voor de volgende punten wordt de geldigheidstermijn automatisch verlengd tot en met 30 september 2021, als de termijn tussen 13 maart 2020 en 29 september 2021 verstrijkt:

 • de termijn van drie jaar tijdens dewelke de gevolgde lesuren in een rijschool worden in aanmerking genomen
 • de geldigheidstermijn van de EHBO-opleiding of van de opleidingsvrijstelling
 • de geldigheidstermijn van het attest waaruit blijkt dat men geslaagd is voor het theoretische examen
 • de geldigheidsduur van een jaar van het slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer
 • de geldigheidsperiode van een jaar van het slagen voor de risicoperceptietest
 • de geldigheidstermijn van het rijgeschiktheidsattest “CARA”
 • de geldigheidstermijn van drie jaar voor elk geslaagd deel van het theoretisch of praktisch examen basiskwalificatie en van het gecombineerd theoretisch of praktisch examen (categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)

Categorie B : de maximale stageduur van 18 maanden vervalt.

Nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E:

De kredietpunten die vervallen tussen 1 februari en 31 augustus 2020 worden met 7 maanden verlengd.

De code 95 die vermeld is bij categorieën C en D wordt eveneens met 7 maanden verlengd als de geldigheid ervan verstrijkt tussen 1 februari en 31 augustus 2020 : mobilit.belgium.be.