Overslaan en naar de inhoud gaan

Periodieke keuring personenwagens

Periodieke keuring personenwagens

Algemeen

De eerste periodieke keuring heeft plaats 1 jaar na de eerste keuring. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen in principe 1 jaar.

Bonussysteem

Onder bonussysteem verstaat men dat deze jaarlijkse periodiciteit tot op 2 jaar kan gebracht worden indien het voertuig aan alle volgende punten voldoet :

 1. een groen keuringsbewijs zonder beperking van de normale geldigheid moet afgeleverd worden na de laatste periodieke keuring;
 2. de kilometerstand van het voertuig bedraagt nog geen 100.000 kilometers ;
 3. het voertuig wordt tijdig voorgereden;
 4. het voertuig is maximaal 6 jaar oud;
 5. indien het voertuig een aanhangwagen trekt, de maximale toegelaten massa van deze mag 750 kg niet overschrijden.

In dat geval krijgt het voertuig een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 2 jaar. De voertuigen die niet aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen kunnen niet genieten van de tweejaarlijkse keuring en moeten jaarlijks voorgereden worden.

Opgelet ! Het bonussysteem is van toepassing op de wagens, de wagens voor dubbel gebruik en de minibussen, behalve indien de bovenvernoemde voertuigen uitgerust zijn met een koppelingssysteem bestemd voor het trekken van aanhangwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 750 kg. Deze voertuigen blijven onderworpen aan de jaarlijkse keuring. Voertuigen bestemd voor het betalend vervoer van personen, rijschoolvoertuigen en voertuigen die verhuurd worden met chauffeur blijven een periodiciteit van 6 maanden behouden.

STAP 1 - Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze wel overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten

 • inschrijvingsbewijs
 • gelijkvormigheidsattest

Gegevens van het voertuig

 • inschrijvingsplaat
 • chassisnummer
 • identificatieplaat

STAP 2 - Milieukeuring

Naargelang het voertuigtype wordt een controle uitgevoerd op de uitlaatemissies, eerst door meetinstrumenten, nadien door een visuele controle van de uitlaatinrichting door de inspecteur.

 • rookmeting voor de dieselvoertuigen
 • meting van de uitlaatgassen voor de benzine- of LPG-voertuigen

STAP 3 - Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig

Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de slag, het slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gecontroleerd.

Hierna een overzicht van de te keuren groepen van elementen :

Reminrichting

 • bedrijfsrem
 • hulprem
 • parkeerrem

De keuring van de remmen wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische uitrustingen

 • grootlichten
 • dimlichten
 • standlichten
 • richtingaanwijzers
 • stoplichten
 • achtermistlichten
 • ...

De keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

Stuurinrichting en stuur

Assen, wielen, banden en ophanging

De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

Chassis en chassistoebehoren

De carrosserie

Gezichtsveld

 • ruiten
 • achteruitkijkspiegels
 • ruitenwissers
 • ....