Overslaan en naar de inhoud gaan

Invoer buiten de EU

Invoer buiten de EU

Algemeen

Een motorfiets die in België ingevoerd wordt moet, om ingeschreven te worden, een gelijkvormigheidskeuring ondergaan in een bevoegd keuringscentrum. Opgelet ! De gelijkvormigheidskeuring voor een motorfiets wordt enkel uitgevoerd in de tot daartoe erkende keuringscentra. Voor ACT is dit het keuringscentrum te Schaarbeek.

STAP 1 - Aanvraagformulier voor de overenstemminsprocedure

De klant vraagt een aanvraagformulier voor de goedkeuring in een bevoegd keuringscentrum en vult het voor hem bestemde vak in.
Na betaling van een vergoeding van € 398.20 wordt een dossier van goedkeuring als alleenstaand geval opgesteld, en een voorlopig nummer wordt aan het Proces-Verbaal van Goedkeuring als alleenstaand geval toegekend. Er wordt een afspraak gemaakt voor een keuring.

Voor het verkrijgen van een aanvraagformulier, het maken van een afspraak en info omtrend het invoer van motorfietsen neem contact op met ons keuringsstation te Schaarbeek.

STAP 2 - Administratieve keuring - identificatie van het voertuig

De inspecteur gaat over tot de identificatie van het voertuig door de volgende documenten na te gaan:

 • het aanvraagformulier met voorlopig PVG-nummer als alleenstaand geval
 • het kentekenbewijs met inschrijvingsnummer van het land van herkomst
 • het douanedocument (vignet 705)
 • de aankoopfactuur
 • een attest of technische fiche van de constructeur met vermelding van de cilinderinhoud, het aantal cilinders, het maximumvermogen, het toerental dat aan dit vermogen beantwoordt en de emissiewaarden (enkel indien deze gegevens niet worden weergegeven op een ander document of op het plaatje van de constructeur dat aangebracht wordt op het voertuig zelf).

STAP 3 - Tests

De volgende tests worden uitgevoerd :

1. Identificatie van de motor en van de overbrenging

2. Identificatie van de uitlaat en van de luchtfilter

3. Nazicht van de volgende lichten en reflectoren (aantal, plaats, kleur):

 • grootlichten;
 • dimlichten;
 • standlichten voor- en achteraan;
 • stoplichten;
 • kentekenplaatverlichting;
 • reflector achteraan;
 • richtingaanwijzers.

4. Nazicht van de gelijkvormigheid van de achteruitkijkspiegel:

 • aantal (minimum 1 links) ;
 • verplichte homologatie.

5. Weging van het voertuig:

 • Gewicht op het voorwiel met de persoon die de remmentest zal uitvoeren zittend op het voertuig (dit geldt enkel voor de tweewielige motorfietsen);
 • Gewicht op het achterwiel met de persoon die de remmentest zal uitvoeren zittend op het voertuig (dit geldt enkel voor de tweewielige motorfietsen):
 • Totale tarra (maximum 400 kg);
 • Registratie van de Maximum Toegelaten Massa op het plaatje.

6. Totale lengte van het voertuig en van de wielbasis:

De totale lengte wordt gemeten zonder rekening te houden met de richtingaanwijzers en de achteruitkijkspiegel. De maximale breedte is vastgelegd op 1 m voor de motorfietsen zonder zijspanwagen, en op 2 m voor de motorfietsen met zijspanwagen en voor de driewielige motorfietsen.

7. Nazicht van de gelijkvormigheid van de banden:

De voertuigen moeten uitgerust zijn met banden met toereikende loadindex en snelheidsindex.

8. Remmentests:

 • Voor de tweewielige motorfietsen :

Aan de hand van een remmeter wordt de remkracht gemeten op voor- en achterwiel. De remdoelmatigheid wordt berekend op basis van deze metingen.

9. Meting van het geluidsniveau bij stilstand (draaiende motor).

10. Meting van het geluidsniveau al rijdend.

Deze geluidstest wordt op de openbare weg uitgevoerd.

 

STAP 4 - Goedkeuringsverslag

Nadien beslist de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer :

Ofwel stemt het voertuig niet overeen met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 oktober 1974:

 • Het voertuig kan als dusdanig niet ingeschreven worden
 • Het voertuig moet gelijkvormig gemaakt worden
 • Een nieuwe afspraak moet gemaakt worden in een bevoegd keuringscentrum et de procedure voor administratieve keuring en de goedkeuringstests moet opnieuw gevolgd worden.

Ofwel is het voertuig in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 10 oktober 1974:

 • Een Proces-Verbaal van Goedkeuring (PVG) als alleenstaand geval wordt toegekend.
 • Het voertuig wordt ingeschreven.