Overslaan en naar de inhoud gaan

Invoer binnen EU - met COC

Invoer binnen EU - met COC

Algemeen

HET VOERTUIG BESCHIKT OVER EEN EUROPESE TYPEGOEDKEURING OF EUROPEES GELIJKVORMIGHEIDSATTEST (COC)

De bromfiets(en) of motorfiets(en) door een Europese homologatie gedekt moeten een COC bezitten (conform richtlijn 2002/24/EG , gewijzigd bij de richtlijn 2003/77/EG - art. 7.1). Deze COC wordt door de officiële mandataris van de fabrikant afgegeven.

Inschrijvingsaanvraag

De inschrijvingsaanvraag kan direct bij de DIV ingediend worden. Bij de aanvraag moeten volgende documenten worden gevoegd :

  • het origineel van het douanedocument (vignet 705);
  • het origineel van het Europees certificaat van overeenstemming (een kopie, wanneer de inschrijvingsaanvraag per post ingediend wordt);
  • de Bromfiets(en) of motorfiets(en) die na 1 juli 2004 voor de eerste maal worden ingeschreven, moeten beantwoorden aan de bepalingen van de richtlijn 2002/51/EG. Indien geen verwijzing naar deze richtlijn of geen vermelding van de uitstootgrenswaarden is opgenomen op het afgeleverde document, is een attest van de fabrikant of zijn mandataris vereist. Hierin moeten de waarden voor het betrokken voertuig zijn opgenomen en ze moeten overeenstemmen met de normen die op het moment van de indiening van de aanvraag van toepassing zijn.
  • de nieuwe bromfietsen of motorfietsen of deze ingeschreven na 1 januari 2007 moeten voldoen aan de Euro 3 norm.