Overslaan en naar de inhoud gaan

Technische keuring : afspraken

De organisatie van de technische keuring gebeurt enkel op basis van afspraken (ook voor herkeuringen).

Afspraken kunnen bekomen worden via onze website. Uitzonderlijk kan dit ook via onze telefooncentrale.

Afspraken zijn gratis.

Het is strict verboden om afspraken te verkopen of te kopen. In geval u zich hier niet aan houdt zal u de toegang geweigerd worden.

ADR voertuigen - beslissing GOB

1. ADR- BEPROEVINGSATTESTEN VAN DE TANK DIE ZIJN AFGEGEVEN DOOR EEN ANDERE ERKENDE INSTANTIE DAN DE TECHNISCHE KEURING  

 

Uitzonderlijk blijven alle periodieke of tussentijdse keuringen van de tanks waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020 geldig tot 30 augustus 2020. 
 
De controle bij een erkende instantie, met uitzondering van de technische keuring, moet vóór 1 september 2020 worden uitgevoerd. 
 

 

2. ADR-KEURINGSDOCUMENT AFGEGEVEN DOOR DE KEURING

 
 
Uitzonderlijk blijven alle ADR-…