Het bedrijf: Automobiel-Controle & Techniek nv

Automobiel-Controle & Techniek nv 

DE VENNOOTSCHAP AUTOMOBIEL-CONTROLE & TECHNIEK nv - HISTORIEK

Automobiel-Controle & Techniek N.V., afgekort ACT, is bij Koninklijk Besluit erkend om in opdracht van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de technische keuring uit te voeren van de in het verkeer gebrachte voertuigen, alsook om de rijexamens tot het behalen van een rijbewijs af te nemen voor de gemeenten in de regio Oost - Brussel, alsook voor de gemeenten van de oostelijke rand (Kraainem, Wezembeek, Tervuren, Overijse en Hoeilaart).   

Begin de jaren dertig, vond de autokeuring haar oorsprong in België. Bij Koninklijk Besluit van 2 januari 1933 werd de technische autokeuring voor autobussen en autocars ingevoerd. Erkende instellingen werden door het Ministerie van Verkeerswezen met de uitvoering ervan belast.

Op 23 november 1947 werd de "sprl Auto Controle Technique" opgericht. Zij zal gedurende jaren een keuringsstation uitbaten in de Triomflaan te Oudergem. In 1975 verhuist zowel de maatschappelijke zetel als het keuringsstation naar de Kolonel Bourgstraat op de grens tussen Schaarbeek en Evere. In 1979 krijgt het bedrijf ook een nederlandstalige benaming. In 1987 wordt de PVBA Automobiel-Controle & Techniek omgevormd tot een NV.

Op 30 december 1994 verschijnt in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen. Automobiel-Controle & Techniek nv, wordt vanaf dat ogenblik 1 van de 10 privé-instellingen erkend voor de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen in België.

Vandaag is Automobiel-Controle & Techniek nv uitgegroeid tot een dynamische onderneming met twee erkende keuringsstations uitgerust met 15 keuringslijnen en één examencentrum voor het rijbewijs.


Automobiel-Controle & Techniek nv beschikt over een team van vakbekwaam personeel dat garant staat voor een klantgerichte professionele aanpak.

Zo is ACT een partner op de weg voor u en uw voertuig en zorgen we samen voor een veilig en milieuvriendelijk wegverkeer.


ONZE ZORG VOOR KWALITEIT

Sinds november 1999 is Automobiel-Controle & Techniek nv ISO 9001 gecertificeerd voor haar autokeuringsactiviteiten. Aan deze certificatie, een bekroning voor de geleverde inspanningen op het gebied van kwaliteitsborging en van het continu streven naar kwalitatieve dienstverlening in het belang van de verkeersveiligheid en het milieu, ging een intense voorbereiding van meer dan twee jaar vooraf.

Het behalen van de ISO certificatie voor de afdeling autokeuring kadert in een bredere doelstelling met als belangrijkste uitgangspunt het optimaliseren van de keuringsactiviteiten binnen het bestaande systeem van wetgeving en reglementering en met als uiteindelijk streefdoel de veiligheid van alle weggebruikers en de zorg voor het milieu. Bij het uitwerken van het kwaliteitsbeleid werd rekening gehouden met de noden van het personeel en de wensen van de klant. Belangrijkste klemtonen van het kwaliteitsbeleid van ACT zijn:

  • Het personeelsbeleid, gericht op het werken met goed opgeleid, continu bijgeschoold, vakbekwaam personeel
  • Het waken over de eenvormigheid van de keuringsresultaten, door continue opvolging en controle
  • Het beperken van de wachttijden, door invoering van nieuwe technologieën en het informeren van het publiek

Nochtans is het behalen van het ISO 9001 certificaat geen einddoel voor ACT. Zo zal het kwaliteitssysteem in de toekomst verder verbeterd worden met het oog op het invoeren van de Europese kwaliteitsnorm EN45004 voor bepaalde keuringsactiviteiten.


ONZE HOOFDZETEL IN DE KOLONEL BOURGSTRAAT

De hoofdzetel van Automobiel-Controle & Techniek nv is gevestigd te Schaarbeek in de Kolonel Bourgstraat, en omvat naast de directiekantoren, ook het centraal bureau, het keuringsstation 12 en het  examencentrum 1001.

Het aantal werknemers van ACT bedraagt, einde 2003, 88 personen.