Les redevances à payer pour les différents examens

Tarieven (rijbewijs)

LIJST VAN DE VERGOEDINGEN
Vanaf 1 januari 2017 zijn onderstaande tarieven van toepassing in alle examencentra in BelgiŽ. Alle prijzen zijn incl. BTW.

LIJST

Categorie Omschrijving Prijs €
Theorie-examen
AM, A, B & G

C & D
theorie-examen 15,00
th.-examen cat. AM, A, B & G met tolk (aanvullende retributie) 50,00
theorie-examen cat. C & D 17,00
th.-examen cat. C & D in speciale zitting (aanvullende retributie) 87,00
vakbekwaamheid
cat. C, CE, C1, C1E
cat. D, DE, D1, D1E
theorie-examen - meerkeuzevragen 59,00
theorie-examen - casestudy's 50,00
theorie-examen - mondeling 104,00
theorie-examen vakbekwaamheid (C...D1E) in specale zitting 87,00
Praktijkexamen
AM volledig praktijkexamen 10,00
retributietoeslag 7,50
2e praktijkexamen 10,00
A1, A2, A volledig praktijkexamen 36,00
enkel praktische proef op privaatterrein 14,00
enkel praktische proef op de openbare weg  31,00
volgvoertuig 19,00
retributietoeslag 25,00
B volledig praktijkexamen 36,00
retributietoeslag 25,00
B + code 96
BE
volledig praktijkexamen 36,00
enkel praktische proef op de openbare weg 31,00
retributietoeslag 25,00
C, CE, C1, C1E
D, DE, D1, D1E (*)

(uitgezonderd VAK cat. C et D)
volledig praktijkexamen 52,00
enkel praktische proef op de openbare weg 43,00
vakbekwaamheid
C, C1, D, D1 (*)
proef manoeuvres 42,00
proef basiskwalificatie 62,00
combinatie manoeuvres + basiskwalificatie 83,00
Examen sur la voie publique 145,00
vakbekwaamheid
CE, C1E, DE, D1E (*)
proef manoeuvres 54,00
proef basiskwalificatie 62,00
Combinaison manoeuvr.. + examen pratique -  qualification initiale 97,00
Examen sur la voie publique 145,00
G in het examencentrum
volledig praktijkexamen 45,00
enkel praktische proef op de openbare weg 37,50
retributietoeslag 25,00
in een rijschool, landbouwschool of landbouwopleidingscentrum
volledig praktijkexamen 65,00
enkel praktische proef op de openbare weg 57,50
retributietoeslag 25,00
Duplicata 7,50
(*) opgelet!.


Retour à la page précédente