In deze rubriek "Rijbewijs op School" vindt u alle informatie over dit project waarbij de theorie-examens rijbewijs categorie B worden afgenomen in de deelnemende scholen (schooljaar 2012-2013)

Rijbewijs op School

Intro
U heeft zich als school ingeschreven voor het project 'Rijbewijs op School (RoS)'.
In Brussel is Automobiel Controle en Techniek (ACT) nv verantwoordelijk voor de laatste stap in het project - het afnemen van de theorie-examens rijbewijs, categorie B. Hiervoor komt ACT naar de school en wordt er op de examendag een mobiel examencentrum ingericht in de school.

Om de 'examendag' zo vlot mogelijk te laten verlopen werd er een 'Handleiding RoS' voor de school opgesteld: zo dient het examenlokaal immers aan een aantal voorwaarden te voldoen om de examendag technisch mogelijk te maken; dient er op een bepaald uur gestart te worden, moet er een examendatum gekozen worden, ...

Praktische Richtlijnen RoS

Richtlijen inzake infrastructuur, organisatie en administratie werden gebundeld. Lees meer

Info-formulier
Het exacte aantal deelnemende leerlingen, de aanvraag van een examendatum, samenwerken met een andere school in de buurt, ...
Om ACT deze informatie te bezorgen, kan u hier het standaard info-formulier downloaden.


Het examenlokaal
Het examenlokaal bevindt zich bij voorkeur gelijkvloers en is makkelijk bereikbaar. Het lokaal is voldoende groot om er minimum 10 tafels en stoelen in een kring op te stellen en daarnaast is er nog voldoende ruimte voor een tafel voor de examinator en de leestest ...

Kalender
De kalender geeft u een overzicht van nog beschikbare examendata. Hij wordt dagelijks bijgewerkt.
Het aanvragen van een examendatum gebeurt schriftelijk via bovenstaand info-formulier.

Contact
Meer informatie kan u bekomen via e-mail - planning1001@autocontrole.be of telefonisch op het nummer ( 02 / 726 91 52.

KM

KM

KM

Terug naar vorige pagina