Nieuws over het reilen en zeilen binnen de sector autokeuring en rijbewijs
Nieuws

TACHOGRAAF - CONTROLEPLAATJE VOOR ANALOGE TACHOGRAAF
Vanaf 5 augustus 2006 dienen voertuigen voorzien van een analoge tachograaf te zijn uitgerust met een installatieplaatje dat slechts maximaal twee jaar geldig is.

Voertuigen waarvan het installatieplaatje sinds twee jaar of meer geldig is, dienen te worden aangeboden voor een controle bij een erkend installateur waarna een controleplaatje moet worden aangebracht. Voor het ontbreken van het bovenvermelde controleplaatje op de voertuigen voorzien van een analoge tachograaf dient het keuringsstation vanaf 5 augustus 2006 een keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 15 dagen af te leveren.

Dit wordt opgelegd in uitvoering van art. 14 van het Koninklijk Besluit van 14 juli 2005 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer. Terug naar vorige pagina