Nieuws over het reilen en zeilen binnen de sector autokeuring en rijbewijs
Nieuws

STRENGERE REGELS BIJ HET AANBIEDEN VAN TWEEDEHANDSVOERTUIGEN (01.09.2004)
De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wenst een einde te stellen aan de misbruiken op het vlak van de nummerplaten waaronder sommige voertuigen met het oog op de verkoop voor technische keuring aangeboden worden.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wenst een einde te stellen aan de misbruiken die thans vastgesteld worden op het vlak van de nummerplaten waaronder sommige voertuigen met het oog op de verkoop voor technische keuring aangeboden worden.

Het komt vaak voor dat dergelijke voertuigen met om het even welke nummerplaat voor keuring voorgereden worden. Een voertuig onder die omstandigheden op de openbare weg aanwenden betekent een inbreuk plegen op de bepalingen van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van de voertuigen. Vanaf 1 september 2004 zullen derhalve strikte instructies strikt van toepassing zijn

De voertuigen die voor keuring worden aangeboden (keuring met het oog op her inschrijving), moeten voor wat de inschrijving betreft, steeds voorzien zijn van de Nummerplaat (hetzij de kentekenplaat waaronder het voorgereden voertuig is ingeschreven; hetzij een handelaars- of proefrittenplaat zgn.) en het inschrijvingsbewijs (het kentekenbewijs dat door de D.I.V. van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor het betrokken voertuig werd uitgereikt) Ingeval dit laatste document verloren is gegaan, wordt een door de Politie uitgereikt attest betreffende een verklaring van onvrijwillig niet meer in het bezit zijn van dat inschrijvingsbewijs -m.a.w. “verklaring van verlies” – voorgelegd. Wanneer het voertuig voorgereden wordt onder handelaars- of proefrittenplaat, moeten zowel het kentekenbewijs (of de verklaring van verlies) zoals hiervoor bedoeld, als het kentekenbewijs “handelaar” of “proefritten” voorgelegd worden.

Met ingang van 1 september zullen deze regels strikt van toepassing zijn. Op die manier wenst de FOD de strijd aan te gaan tegen het zwarte circuit van de tweedehands autohandel. Terug naar vorige pagina