Nieuws over het reilen en zeilen binnen de sector autokeuring en rijbewijs
Nieuws

NIEUWE REGLEMENTERING TUNING (15.02.06)
De Ministeriële Omzendbrief betreffende sommige verbouwde voertuigen werd op 15 februari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is met onmiddellijke ingang van toepassing.

De Ministeriële Omzendbrief betreffende sommige verbouwde voertuigen werd op 15 februari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is met onmiddellijke ingang van toepassing. Deze omzendbrief is uitsluitend van toepassing op voertuigen van de categorie M1 ( voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)

De volgende basisprincipes zijn voor verbouwde voertuigen van toepassing:

- Verbouwingen waardoor het voertuig niet meer overeenstemt met het proces-verbaal van goedkeuring, moeten worden bekrachtigd door een getuigschrift waarin de verbouwing staat vermeld. De constructeur of zijn mandataris moet zijn goedkeuring geven voor de verbouwing alvorens de FOD Mobiliteit en Vervoer het getuigschrift kan afleveren. ( art. 13, §2 Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen )

- Voertuigen mogen niet op de openbare weg worden gebruikt als zij inzake onderhoud en werking in een staat verkeren waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt, of wanneer zij niet voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en dit, ongeacht keuringen uitgevoerd door de erkende keuringsinstellingen ( art. 26 van hoger vernoemd K.B. van 15 maart 1968)

- Het buitenoppervlak van de voertuigen mag geen puntige of snijdende delen bevatten. Naar buiten uitstekende delen welke door vorm, afmeting, richting en/of hardheid de verwondingen van een persoon, kunnen vergroten, zijn verboden. Het buitenoppervlak mag geen naar buiten uitstekende delen bevatten waaraan voetgangers, fietsers of motorrijders kunnen blijven haken.

- De binneninrichting van het voertuig mag geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten bevatten die het gevaar voor of de ernst van de verwondingen van de inzittenden kunnen verhogen in geval van botsing.

- De bestuurder moet een vrij uitzicht hebben, zonder belemmering door enigerlei overtollig of niet-reglementair voorwerp of opschrift.

- De voertuigen moeten zijn voorzien van wielafschermingen, carrosseriedelen, spatborden,…

- Directe en indirecte verlichting mogen enkel op een privé-terrein worden gebruikt.

- Originele motorkapsloten en draairichting van de motorkap dienen behouden te blijven.

- De onderdelen en oppervlakken waaraan de inzittenden zich kunnen stoten moeten voldoen aan de reglementaire krommingsstraal en oppervlakte.

- Het oppervlak van de achterzijde van de zitplaatsen mag geen gevaarlijke uitsteeksel of scherpe kanten vertonen die het gevaar of de ernst van de verwondingen van de inzittenden kunnen verhogen.

- De binnenkant van het dak mag in het deel boven of voor de inzittenden geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten vertonen die naar achter of naar beneden zijn gericht.

Alle verbouwingen worden onderverdeeld in verschillende categorieën. ( A,B of C) Hieronder vindt u een indeling van alle toegelaten verbouwingen.

Onder de categorie A vallen die verbouwingen welke tijdens een periodieke keuring worden nagezien. Deze verbouwingen worden toegelaten in zoverre de basisprincipes worden nageleefd en zij beantwoorden aan de reglementair gestelde voorwaarden ( voor reglementaire voorwaarden zie Ministeriële Omzendbrief van 15 februari 2006 betreffende sommige verbouwde voertuigen cat. M1).

Dit betekent dat er voor dergelijke verbouwingen geen bijkomende documenten ivm tuning worden opgemaakt. Aan de keuring van deze onderdelen zijn er geen bijkomende kosten verbonden.

Carrosserie: vervangen en wijzigen van bumper vooraan/achteraan, monteren van spoilers vooraan/ achteraan, monteren van kofferspoiler, monteren van dakspoiler, verlengen van motorkap, aanbrengen van lichtmasks- wings, wegwerken en verplaatsen van sleutelgat deuren, vervangen en verplaatsen van greep van klinken, verwijderen van grepen van achterste deuren, verplaatsen en verwijderen koffersleutelgat en -greep, aanbrengen van tinten en folie op achterste zijruiten, aanbrengen van tinten en folie op achterruit, aanbrengen van zonneband en belettering op voorruit, vervangen van achteruitkijkspiegel binnen, cleanen van zijlijsten en emblemen, monteren van ruitenwisser, vervangen van carterbescherming, monteren van sporttankdeksel, verplaatsen van officiële kentekenplaat.

Interieur: vervangen van vloermatten, vervangen van audio-installatie, vervangen van pedalen, vervangen en wijzigen van dashboard en instrumenten, vervangen en wijzigen van versnellingspook, aanbrengen van instrumentenfolie

Lichten: vervangen van achterlichten, vervangen van voor- , zij- en achterrichtingsaanwijzers, vervangen en verplaatsen van derde stoplicht, vervangen en verplaatsen van voormistlichten, vervangen en verplaatsen van achtermistlichten, vervangen en verplaatsen van achteruitrijlicht, vervangen van kentekenplaatverlichting.

Banden: vervangen van remblok

De categorie B repertorieert verbouwingen die tijdens een bijkomende niet-periodieke keuring gecontroleerd worden en worden toegelaten in zoverre de basisprincipes worden nageleefd en zij beantwoorden aan de reglementair gestelde voorwaarden ( voor reglementaire voorwaarden zie Ministeriële Omzendbrief van 15 februari 2006 betreffende sommige verbouwde voertuigen cat. M1)

Na elke verbouwing of wijziging in deze zin dient de klant zijn voertuig spontaan voor te rijden alvorens het opnieuw in gebruik te nemen. Deze keuring dient onmiddellijk te gebeuren nadat het voertuig is verbouwd. Tijdens deze keuring wordt een tuningrapport opgesteld en aan het keuringsbewijs toegevoegd. Het rapport is een onderdeel van het afgeleverde keuringsbewijs Dit bijgevoegde document 'tuningrapport' is onlosmakelijk verbonden met het keuringsbewijs. Het rapport herneemt alle verbouwingen die door het keuringsstation zijn vastgesteld. De klant betaalt € 24,50 voor deze tuningkeuring, € 3,00 of € 9,00€ voor de milieukeuring naargelang het een benzine- of een dieselvoertuig betreft en € 6,00 voor het tuningrapport.

Carrosserie: monteren van luchthappers op de motorkap, monteren van luchthappers op het dak, monteren van luchthappers op de flanken, verbreden van spatborden ( widebodykits), monteren van spatbord ( naar binnen plooien).

Interieur: aanbrengen en verwijderen binnenbekleding deurpanelen, monteren van audio-installatie, vervangen en wijzigen van handremhendel

Lichten: vervangen van groot – en kruislichten, verbouwing naar gasontladingslampen.

Verlaging: monteren van niet- originele veerpootbruggen

De verbouwingen opgenomen onder categorie C worden tijdens een niet-periodieke keuring nagekeken en worden toegelaten in zoverre de basisprincipes worden nageleefd, de vereiste validatieprocedures worden doorlopen en zij beantwoorden aan de reglementair gestelde voorwaarden ( voor reglementaire voorwaarden zie Ministeriële Omzendbrief van 15 februari 2006 betreffende sommige verbouwde voertuigen cat. M1). Elke verbouwing onder deze categorie, zal een validatieprocedure moeten ondergaan op basis van een attest (validatieverslag of Europees Homologatie attest). De validatie voor e- goedgekeurde onderdelen wordt ondergaan op basis van een Europees homologatieattest. De validatie voor niet e-goedgekeurde onderdelen kan mogelijks worden ondergaan aan de hand een validatieverslag afgeleverd door een erkend labo of erkende instelling. Deze procedure beoogt het vaststellen van de conformiteit van de gedane wijzigingen en verbouwingen en van de onderdelen aan de hand van een attest dat aan het keuringsstation moet worden voorgelegd. Na elke verbouwing of wijziging in deze zin dient de klant zijn voertuig spontaan voor te rijden alvorens het opnieuw in gebruik te nemen. De keuring tuning dient onmiddellijk te gebeuren nadat het voertuig is verbouwd. Tijdens deze keuring wordt een tuningrapport opgesteld en aan het keuringsbewijs toegevoegd. Het rapport is een onderdeel van het afgeleverde keuringsbewijs. Dit bijgevoegde document 'tuningrapport' is onlosmakelijk verbonden met het keuringsbewijs. Het herneemt alle verbouwingen die door het keuringsstation zijn vastgesteld. De klant betaalt € 24,50 voor deze tuningkeuring, € 3,00 of € 9,00€ voor de milieukeuring naargelang het een benzine- of een dieselvoertuig betreft, € 6,00 voor het tuningrapport en 6,00 € voor de validatie van elk verbouwd onderdeel ( cat. C).

Carrosserie: monteren van vlinderdeuren, vervangen van buitenspiegels

Interieur: vervangen van stuurwiel door een e-goedgekeurd of een niet e-goedgekeurd stuurwiel, vervangen van zetel door een e-goedgekeurde zetel of niet e-goedgekeurde zetel, vervangen van veiligheidsgordel, monteren van veiligheidskooi,

Banden: monteren van velg met adapter, vervangen van remschijf

Andere: vervangen van uitlaat door e- goedgekeurde of niet e-goedgekeurde uitlaat.

Volgende verbouwingen zijn overeenkomstig de bepalingen in de Ministeriële Omzendbrief van 15 februari 2006 betreffende sommige verbouwde voertuigen (cat. M1)reglementair niet toegelaten:

1) aanbrengen van folie op de voorste zijruiten 2) aanbrengen van zonneband op de voorste zijruiten 3) wegnemen van sluitmechanisme van koffer 4) wegnemen van greep van als passagiersdeur gebruikte koffer 5) wegnemen van sluitmechanisme van deuren 6) wijzigen van structuur van motorkap 7) wijzigen van afstand tussen motor en motorkap 8) vervangen motorkap door motorkap van kunststof 9) vervangen van motorkapscharnier 10) spoilers in materialen met lage absorptiegraad ( aluminium, hout, carbon, …) 11) topchops 12) afzagen van origineel spatbord dat deel uitmaakt van dragende structuren 13) hinderen of onmogelijk maken van werking van airbag 14) verwijderen van airbag 15) driepuntsgordel vervangen door tweepuntsgordel 16) afdekken van signalisatie 17) monteren van NOS-fles 18) plaatsen van startknop 19) verwijderen van zijdelingse richtingsaanwijzers 20) wegnemen van derde stoplicht 21) plaatsen van een vierde stoplicht 22) aanbrengen van extra verlichting rond of onder auto 23) bevestigen van wiel door middel van kit met centrale bevestiging 24) wijzigingen aan remsysteem 25) vergroten van spoor door middel van spoorverbreder 26) wijzigen of monteren van stabilisatorstangen 27) monteren van ander type ophangingsrubber 28) wijziging van diameter van uitgang van originele uitlaatdemper 29) monteren van versnellingsbak met andere overbrengingsverhouding 30) motortuning 31) monteren van niet-wegklapbare zetel vooraan in twee – en driedeursvoertuigen, tenzij achterbank en veiligheidsgordels verwijderd en verankeringspunten van achterbank definitief onbruikbaar. 32) monteren van velgen met adapter los van velg.

Verdere informatie vindt u terug in de omzendbrief van 15 februari 2006 betreffende sommige verbouwde voertuigen ( cat. M1) ( B.S. van 15.02.06). Voor verdere informatie kunt u eveneens via e-mail terecht op autokeuring@km.be. Terug naar vorige pagina