Nieuws over het reilen en zeilen binnen de sector autokeuring en rijbewijs
Nieuws

(01/03/2012) Proefproject keuring op verplaatsing : laatste oproep kandidaturen
In de loop van 2012 zal Keuringsbureau Motorvoertuigen nv in samenwerking met de FOD mobiliteit en vervoer een proefproject "Keuring op Verplaatsing" (KOV) uitwerken voor een tweetal keuringslijnen binnen het ambtsgebied van KM (Provincie West-Vlaanderen).

Het betreft hier keuringslijnen voor zware bedrijfsvoertuigen van de categorie M2/M3/N2/N3/O3/O4. Indien u wenst deel te nemen aan het proefproject dient u voor de eigenlijke start van het project te beschikken over een volledig uitgeruste lijn en een minimum van een tiental voertuigen per halve dag kunnen voorrijden. Indien u alsnog ge´nteresseerd bent om deel te nemen aan het proefproject kan u uw kandidatuur nog overmaken tot en met 25/03/2012. U kunt dit doen door een mail te sturen naar technische.directie@km.be. Bijkomende informatie over dit project kunt u eveneens op dit adres aanvragen. Indien u in een latere fase wenst deel te nemen aan het eigenlijke project "Keuring op Verplaatsing" dan kan u eveneens contact opnemen op hetzelfde adres. Wij brengen u dan op de hoogte zodra de evaluatie van het proefproject gunstig werd bevonden door de FOD en onze diensten.
Terug naar vorige pagina