Nieuws over het reilen en zeilen binnen de sector autokeuring en rijbewijs
Nieuws

OPGELET! - BIJKOMENDE AANDACHTSPUNTEN IN DE BEOORDELING VAN DE MANOEUVRES - PRAKTIJKEXAMEN CATEGORIE B
Vanaf 01/09/2010 worden bijkomende aandachtspunten opgenomen in de beoordeling van volgende manoeuvres:

(1) achterwaarts parkeren / stilstaan achter een voertuig
  • manoeuvre parkeren in een continue S-beweging
    de examinator verwacht van de kandidaat dat deze het manoeuvre 'achterwaarts parkeren' uitvoert in een continue S-beweging

  • niet met één of twee banden op de boordsteen bij het beëindigen van het manoeuvre 'parkeren/stilstaan achter een voertuig'
    de kandidaat mag tijdens dit manoeuvre de boordsteen raken maar hij/zij mag in geen geval op het voetpad rijden, noch het manoeuvre beëindigen met één of twee banden op de boordsteen

(2) voorafgaande controles - instellingen
  • de examinator verwacht van de kandidaat dat deze uitlegt hoe hij/zij controleert of een correcte zithouding werd aangenomen, de achteruitkijkspiegels correct werden ingesteld en de veilgiheidsgordel op een juiste manier werd omgedaan

Ter herinnering: de begeleider of begeleidende persoon mag tijdens het examen in geen geval tussenkomen door het geven van aanduidingen of tekens; evenmin mag hij/zij de ruitenwissers, ontdooier of ontwaseming aanzetten of de voorruit aan zijn/haar kant proper maken. Dit heeft het stopzetten van het examen tot gevolg.
Terug naar vorige pagina