Nieuws over het reilen en zeilen binnen de sector autokeuring en rijbewijs
Nieuws

NIEUW - VANAF 04/01/2010: ABS VEREIST VOOR VOERTUIGEN BESTEMD VOOR ADR-VERVOER
Vanaf 04/01/2010 is ABS vereist voor alle onderstaande voertuigen bestemd voor ADR-vervoer (cf. bepalingen van het ADR-verdrag):

  • alle trekkers, dragende voertuigen en tankwagens met een MTM > 16t
  • alle tankaanhangwagens en tankopleggers, dragende aanhangwagens en opleggers met een MTM > 10t
Voor bovenvermelde voertuigen, in dienst gesteld voor 01 juli 1993, moet op het ogenblik van de ADR-keuring een attest van het antiblokkeersysteem (ABS) als bewijs hiervan worden voorgelegd.

Het attest moet zijn uitgereikt door de constructeur of de mandataris van het merk. Hierin is vermeld dat het voertuig aan de technische voorschriften van het ECE-reglement nr. 13, serie van de amendementen 06, beantwoordt.

Voor de voertuigen die niet voldoen, dient het keuringsstation een keuringsbewijs met een geldigheid van 15 dagen af te leveren.
Terug naar vorige pagina