Nieuws over het reilen en zeilen binnen de sector autokeuring en rijbewijs
Nieuws

OPGELET! NIEUWE CONTROLES VOERTUIGEN AANGEBODEN ONDER HANDELAARSPLAAT (23/12/08)
Vanaf 1 januari 2009 controleren de keuringsstations of diegene die het voertuig voorrijdt, zelf de titularis van de plaat is, dan wel een door de titularis aangestelde werknemer...

Vanaf 1 januari 2009 controleren de keuringsstations of diegene die het voertuig voorrijdt, zelf de titularis van de plaat is dan wel een door de titularis aangestelde werknemer. Deze laatste dient in het bezit te zijn van een document waarop zijn/haar identiteit vermeld wordt, evenals de hoedanigheid waaronder hij/zij gemachtigd is om het voertuig onder de inschrijving 'handelaar' te gebruiken.

Voertuigen waarvoor een dergelijk document niet kan worden voorgelegd, mogen in opdracht van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer niet meer gekeurd worden.
Terug naar vorige pagina