Nieuws over het reilen en zeilen binnen de sector autokeuring en rijbewijs
Nieuws

INFO - VOERTUIGEN VERBOUWD VOOR HET VERVOER VAN PANELEN EXTERN AAN HET VOERTUIG (01/08/08)
Voertuigen die uitgerust zijn met een externe, laterale constructie om glaswerk of andere materialen te vervoeren, moeten met het oog op de verkeersveiligheid aan de volgende basisregels voldoen:

  • de maximale afstand tussen de buitenzijde van het lichtdoorlatend gedeelte van de achterreflectoren, dim- en achterlichten tot de zijkant van het voertuig mag maximum 40 cm bedragen (bijlage 6 van art. 28 van het KB van 15 maart 1968); hierbij wordt de externe constructie in gebruiksklare toestand (of uitgevouwen toestand) meegerekend
  • de buitenspiegels moeten toelaten aan het 'zichtveld' zoals bepaald in art. 43 van het KB van 15 maart 1968 te voldoen
  • de externe (glas)drager mag geen kanten vertonen die puntig of snijdend zijn
  • de contouren van de externe (glas)drager moeten duidelijk zichtbaar gemaakt worden door retroreflecterende markeringen voorzien van een Europees goedkeuringsmerk (conform het reglement UN/ECE 104)
  • de verplichte zijmarkeringslichten en -reflectoren moeten in onbeladen toestand van de externe constructie zichtbaar blijven
  • de maximale breedte van het voertuig is 2,55 m (in overeenstemming met art. 32bis van het KB van 15 maart 1968)
(Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen - info: www.wegcode.be)
Terug naar vorige pagina